Jitiizer miami ink 70000 tons of metal - JitiizeR Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR Aaipop 2009 - JitiizeR Rikus sint nyk - JitiizeR
It nije logo, in nij begjin:
jitiizer 2013 webstek
Wy binne wer los. Sjoch by de optredens wannear wy wer by jim yn de buert binne.