Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR Jitiizer doniarock josse bongel 2014 - JitiizeR Jitiizer miami everglades - JitiizeR Jitiizer miami ink 70000 tons of metal - JitiizeR
Jitiizer spile op 2 juli 2022 op Muzuder Iepen Loft Festival yn Reduzum
Jitiizer spile op 18 april 2022 op Aaipop
Jitiizer spile op 27 febrewaris 2022 yn it bolwurk yn Snits