Rikus sint nyk - JitiizeR Jitiizer skyline new york - JitiizeR Jitiizer miami everglades - JitiizeR Jitiizer als stifting konsert - JitiizeR

26-01-2011 - Cozumel

Efkes wat oars. In oere as 7 lizze wy yn de dock op it eilan Cozumel. Dan wolle jo ek wat fan it eilan sjen, dus wy hawwe skooters hierd. Sawat it hiele eilan yn de runte west. Bongel fun it hielendal neat, want se hawwe allinnich mar fjouwertakt skooters.

 

Op sa' n eilan kinst wol 50 wurde. Altyd moai waar, it wie der hjoed sa' n 30 graden. En dat is "harte winter".

 

Ein fan de middei wer oan board. Dat waard ek wol tiid, want der siet noch net safolle bier yn.

 

Wer de hiele jun in stik lawaai oan de harses en mar in kear net te let op bed. It ljocht gong rap ut. Behalve Tommy, dy hawwe se healwei trijen ut it casino setten. Hy hat neat ferlen, dat koenen se net waardearje.

 

2011 01 26 09 50 03
2011 01 26 10 56 20
2011 01 26 10 56 33
2011 01 26 12 27 51
2011 01 26 12 28 13
2011 01 26 14 16 00
2011 01 26 16 06 19