Jitiizer skyline new york - JitiizeR Jitiizer doniarock 2014 - JitiizeR Jitiizer miami ink 70000 tons of metal - JitiizeR Jitiizer miami everglades - JitiizeR

28-01-2011 - Wer werom op it feste lan

Om 6:30 giet de wekker, want wy moatte betiid breakfast hawwe. In oere as acht moatte wy fan de boat. No dat falt behoarlik tsjin, want de authorities nimme alle tiid en 9:30 binne wy noch net troch de doeane. Doe skille Willem de V. fan Omrop Fryslan Noardewyn om te freechjen at alles noch goed is mei de hearen. Wy tinke dat RikuS it hiel goed ferwurde hat!

 

It is no healwei tolven, en wy begjinne te triljen. Earst om bier! Letter!

 

2011 01 28 11 32 25
2011 01 28 11 42 35
2011 01 28 11 44 24
2011 01 28 11 48 12
2011 01 28 11 48 51
2011 01 28 13 56 35
2011 01 28 16 17 36
2011 01 28 16 18 41