Rikus sint nyk - JitiizeR Jitiizer skyline new york - JitiizeR Jitiizer streekein 2013 - JitiizeR Jitiizer doniarock josse bongel 2014 - JitiizeR

14-05-2007 - Ein fan de "Burn that closet" Toer

Moarns om 10:15 gongen wy wer de loft yn fan New York nei Washington.Yn Washington moasten wy 5 oeren wachtsje en koenen om 17:30 wer de loft yn rjochting Skiphol. En om 7:00 Nederlândse tiid wer op Nederlânse boadem. Dêr waarden wy noch oansprutzen troch in wol hiel bekende bluesman; Solomon Burke. Hielendal wyld wie der fan ús; sadwaande efkes CD-tsjes útwiksele.